Galeri Lorong
Jalan Sadewa 15
Sorowajan Baru, Banguntapan
Yogyakarta